+36 (72) 511-355 +36 30 817 0291 info@newwest.hu

Módosul a közúti fuvarozói szabályozás

2022. május 21-től változnak a közúti árufuvarozókra vonatkozó szabályok. A mobilitási csomag névre keresztelt jogszabály-gyűjtemény fontos új rendelkezése, hogy a belföldi fuvarozókra is kiterjesztette a pénzügyi biztosíték kötelezettségét.

Új rendelet szabályozza a fuvarozási tevékenységet

A Magyar Közlöny 2021. december 27-i számában megjelent, 2022. május 21-én életbe lépő 789/2021. Kormányrendelet a belföldi fuvarozókra is kiterjesztette a korábban nemzetközi árufuvarozásban megszokott kötelezettséget. A 261/2011-es Kormányrendeletet módosított 3.§ szerint a fuvarozásra vonatkozó előírásokat alkalmazni kell minden olyan, díj ellenében végzett közúti árufuvarozásra, melyet 2,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó teherautóval végeznek akár belföldi, akár nemzetközi forgalomban.

A fuvarozói engedély kiváltásához három feltétel teljesítése szükséges:

  • igazolni kell a szakmai alkalmasságot,
  • eleget kell tenni a jó hírnévre vonatkozó elvárásoknak, és
  • pénzügyi biztosítékkal kell rendelkezni.

Mit jelent a pénzügyi biztosíték?

A pénzügyi biztosíték gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fuvarozónak rendelkeznie kell egy bizonyos összeggel a vállalkozás által okozható károk fedezésére, amelyet vagy letétbe helyez, vagy más módon – bankgaranciával, illetve kezesi biztosítással – helyettesít.

Hogyan változik a szabály és a biztosíték összege? 

Új kategóriaként a szabályzás kiterjed a 2,5-3,5 tonna össztömeg közötti járművekre is. A kötelező letét továbbra is a járművek össztömegétől és darabszámától függ. A csak kisteherautóval tevékenykedő vállalkozások számára alacsonyabb összeg kerül meghatározásra.

3,5 tonnánál nagyobb járművekkel fuvarozóknak a letét az eddigi szabályozással megegyezően az első jármű után 9 000 euró, minden további 3,5 t feletti jármű után 5 000 euró pénzügyi biztosíték igazolását jelenti. Ha kis és nagy teherautóval egyaránt tevékenykedik, akkor az első jármű után letétbe helyezendő 9 000 eurós összeg változatlan marad. A 3,5 tonna alatti járművek után azonban csupán 900 euró kötelező biztosítékot kell felmutatni.

Amennyiben kizárólag 3,5 tonna alatti (2,5-3,5 t közötti) teherautókkal tevékenykedik egy vállalkozás, akkor az induló letét is alacsonyabb lesz: 1 800 euró, majd minden további járműre 900-900 eurót szükséges letétbe helyezni.

Saját forrás, bankgarancia vagy kezesi biztosítás?

  • letétbe helyezett tőke szűkíti a vállalkozás mozgásterét, így érthető módon ez a legkevésbé életszerű módja a pénzügyi biztosíték megteremtésének. magának a fuvarozó.
  • bankgarancia már nem közvetlenül a saját „készpénz” elhelyezését jelenti ugyan, de terheli a banktól felvehető hitelkeretet és növeli a pénzintézettől való függőséget.
  • A legkisebb költséggel és a legnagyobb szabadsággal járó megoldás a kezesi biztosítás, amely a bankgaranciával teljesen egyenértékű biztosíték. A biztosítási szerződés alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan pénzügyi veszteséget megtérít, amely a szerződő fél kedvezményezettel szembeni nem teljesítésből származik – legyen az szerződésen alapuló, vagy jogi kötelezettség.

Mi a teendő a változás kapcsán?

Annak a fuvarozónak nincs teendője, aki csak 3,5 tonna feletti tehergépkocsit használ árufuvarozásra, hiszen az ő vállalkozása már eddig is az új szabályozással megegyező feltételekkel volt kötelezett az engedélyhez szükséges pénzügyi biztosítékra.

Amennyiben a fuvarozó vegyes összetételű flottát üzemeltet, azaz van 3,5 t feletti és 2,5-3,5 t közötti gépjárműve is, saját érdeke, hogy a pénzügyi biztosíték összegét csökkentse.

FONTOS TEENDŐJE annak a fuvarozónak van, aki csak 3,5 tonna alatti járművet üzemeltet, így eddig nem volt szüksége engedélyre és pénzügyi biztosítékra sem. Ennek a típusú vállalkozásnak 2022. május 21-től engedélyt kell kiváltania, amihez előfeltétel a megfelelő mértékű biztosíték. Javasoljuk, hogy ennek biztosítási alkuszon keresztül kezesi biztosítás formájában tegyen eleget.

forrás:

https://www.marsh.com/hu/hu/industries/cargo/insights/modosul-a-kozuti-fuvarozoi-szabalyozas-penzugyi-biztositekot-erinto-valtozasok.html