+36 (72) 511-355 +36 30 817 0291 info@newwest.hu

Tervezők és kivitelezők kötelező felelősségbiztosítása

Fontos tudnivalók:

A biztosítási kötelezettség kizárólag a legfeljebb 300 nm alapterületű lakóépületek tervezésére és kivitelezésére vonatkozik!

Ki köteles kötni?

Építész vagy más szakági tervező a tervezési és tervezői művezetési tevékenységre

  • (tervezői művezetés itt kötelező!)
  • Kivitelező az építőipari kivitelezési tevékenységre és felelős műszaki vezetői tevékenységre alvállalkozói kiterjesztést tartalmaznia kell a szerződésnek!

Milyen károkat kell fedezni?

A biztosított tevékenységgel – szerződésszegéssel és szerződésen kívül – okozott személyi sérüléses és dologi károkat.

Szerződés tartama és időbeli hatálya

A szerződés köthető határozott és határozatlan tartamra is!

Határozott tartamú szerződés esetén a szerződés tartama:

  • a tervező: tervezési szerződés megkötésétől építési főnapló megnyitását követő 2 évig
  • kivitelező: munkaterület átadásától lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig 3 év utófedezet!
  • A felelősségbiztosításnak a szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett és a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra kell fedezetet nyújtania.

Szerződés megszűnéséről/módosításáról tájékoztatás

A szerződés megszűnéséről/módosításáról a biztosító 15 napon belül köteles tájékoztatni az illetékes építésfelügyeleti hatóságot.

Mikortól?

Új tervezési/kivitelezési szerződések esetén:

  • 2017.01.01. napját követően kötött tervezési szerződések esetén, ha a tervezési tevékenység elektronikus építési naplójának készenlétbe helyezésére 2017.02.16. napját követően kerül sor,
  • 2017.01.01. napját követően kötött kivitelezési szerződések esetén, ha az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017.02.01. napját követően kerül sor.

2017.01.01. napján már fennálló tervezési/kivitelezési szerződések esetén:

tervező esetén: ha az elektronikus építési naplójának készenlétbe helyezésére 2017.02.16. napját követően kerül sor,

  • kivitelező esetén: az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017.02.01. napját követően kerül sor.

Jogszabályi háttér

2017.01.01-i hatállyal módosította a 353/2016 Korm.r. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 (VI.13.) Kormányrendelet.