+36 (72) 511-355 +36 30 817 0291 info@newwest.hu

Azzal, hogy belép a newwest.hu portálrendszer valamelyik oldalára (beleértve valamennyi aloldalt), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

• A newwest.hu portálrendszeren (oldalakon) található tartalom a New West Kft. szellemi tulajdona.

• A New West Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

• A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit -kizárólag saját felhasználás céljából- merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

• A newwest.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

• A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A New West Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

• A lapból értesüléseket átvenni csak lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

• A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

• A New West Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az oldalon található információk tulajdonjoga

A newwest.hu internet cím alatt található tartalmak tulajdonosa a New West Kft. Az internetes oldalon található információkat bárki szabadon olvashatja, a későbbi megtekintés, vagy értelmezés céljából lementheti számítógépére, vagy kinyomtathatja. Tilos azonban a jogtulajdonosok engedélye nélkül az oldalon található információk továbbhasznosítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és engedély nélküli megjelenítése. A megjelenített anyagokkal kapcsolatos minden további jogot a New West Kft., mint a hasznosítási jogok kedvezményezettje fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.

Internetes hivatkozások

Bárki szabadon elhelyezhet a saját weboldalán a newwest.hu-ra mutató internetes hivatkozást. Szigorúan tilos a New West Kft. írásos engedélye nélkül a casada.hu bármelyik oldalát más weboldalak keretes alkalmazásaként, mintegy saját oldalainak részeként futtatni. A New West Kft. és a honlap tartalmáért és fejlesztéséért felelős tanácsadók elhatárolják magukat azoktól az esetektől, amikor szándékaiktól eltérő, vagy jogszabályokba ütköző tartalmat hordozó oldalakon helyeznek el a newwest.hu-ra mutató internetes hivatkozásokat.